OZ Arca Kontakt

René Holon Mondzo

Okružná 2

Banská Bystrica

0907 801 691

kcbbimpact@gmail.com


2% pre tábory KAST - OZ Arca

Tento rok má občianske združenie Arca, ktoré organizuje tábory KAST, prvýkrát možnosť prijať 2% z podielových daní. Ak sa rozhodnete podporiť naše aktivity s deťmi, budeme vám veľmi vďační. Našou snahou je pripravovať kvalitné tábory, cenovo prístupné pre čo najviac rodín. Preto každý dar a príspevok je pomocou.

Nové editovateľné tlačivo Vyhlásenie je možné vyplniť aj v počítači, uložené a otvorené v programe Adobe Reader. K Vyhláseniu je potrebné doložiť aj Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov, ktoré zamestnancom vystavuje zamestnávateľ. Obe tlačivá je potrebné doručiť na daňový úrad do 30.4.2018 Fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby majú tlačivo Vyhlásenie ako súčasť tlačiva daňového priznania za rok 2017.

ĎAKUJEME!

Názov združenia Arca
Sídlo Okružná 2, 97404 Banská Bystrica, Slovenská republika
IČO 42193401