OZ Arca Naše ciele

Hlavným cieľom Občianskeho združenia Arca je

podporovať a upevňovať postavenie a význam rodiny
ako základu zdravej spoločnosti,
a to po stránke fyzickej, duševnej,
sociálnej a duchovnej.