OZ Arca Nástroje na dosiahnutie cieľa

  1. Vzdelávacie aktivity
    1. Semináre, konferencie, kurzy, výstavy, exkurzie a pod.
  2. Voľnočasové aktivity
    1. Klubová činnosť, nizkoprahové kluby, športová činnosť
    2. Denné a pobytové tábory pre deti a mládež i rodiny